De impact van corona op de economie: 3. “De grootste crisis van de afgelopen 100 jaar”

Hoeveel zal de coronacrisis kosten? Een moeilijke vraag zonder eenduidig antwoord. Vooral omdat een groot deel van de economische gevolgen zich pas op lange termijn zullen vertonen. Peter De Keyzer, opiniemaker bij De Tijd en voormalig hoofdeconoom bij BNP Parisbas Fortis ziet de toekomst op economisch vlak somber in: ‘Het is de grootste crisis van de afgelopen honderd jaar”.

Wat is de schade en kunnen we deze crisis vergelijken met de Grote Depressie van de jaren ’30? De aanleiding van die crisis was de beurscrash, een financiële recessie die uitmondde in een economische ramp met massale werkloosheid en een economie die helemaal in elkaar viel. Bijna twee decennia later, in 1948 was de economie hersteld. “We kunnen de coronacrisis zeker vergelijken met de crisis uit de jaren ’30. Alleen is de oorzaak anders. We hebben nu te maken met een gezondheidscrisis die zal uitmonden in een economische crisis. De gevolgen zullen gelijkaardig zijn aan de Grote Depressie uit de jaren ’30.”

Zo dreigt er volgens De Keyzer een massale werkloosheid, hoog oplopende overheidsschulden en een politieke polarisering in Europa. “Om dit te vermijden is het belangrijk om mensen aan het werk te houden. We moeten bedrijven aanmoedigen om mensen aan te werven. Daarnaast is het belangrijk om ook burgers aan te moedigen hun geld te investeren in Kmo’s en kleine bedrijven.  Die moeten overeind blijven want als ze wegvallen, verliezen we een groot deel van onze welvaart’, aldus Peter De Keyzer.

Onzekere tijden

Burgers aanmoedigen om te investeren in een onzeker economie is geen sinecure. “Het vertrouwen moet natuurlijk worden teruggewonnen. Daarnaast moet ook de overheid investeren, maar geld geven om de koopkracht te stimuleren, heeft geen zin. Onze beste koopkracht op lange termijn is een concurrentiële economie met sterke bedrijven. Als je iedereen nu een cheque geeft van 1000 euro, dan verdwijnt er tweehonderd euro naar het buitenland via Zalando, bol.com of naar reizen.”

“Niemand gaat met zo’n voorstellen verkiezingen winnen”

Onze ministers kwamen ook al met enkele controversiële voorstellen. Zo was er de coronataks op ouderen en de belasting op grote vermogens. “Die voorstellen zijn niet realistisch. Een crisis van zo’n omvang los je niet op op die manier. Het overheidstekort van dit jaar, 90 miljard euro, laten betalen door de grote vermogens is onhaalbaar. Ik begrijp dat zo’n voorstel populair is, maar iedereen zal een stuk moeten betalen. En die ouderentaks, dat is maatschappelijk en politiek onhaalbaar. Niemand gaat met zo’n voorstellen verkiezingen winnen.”

Europa

De Europese Centrale bank heeft al 750 miljard euro uitgetrokken om de economie te ondersteunen. “Op die manier probeert de ECB de economische val te vermijden, maar dit zal tegelijkertijd ook voor inflatie zorgen. De ECB drukt enkel geld, geen welvaart,” aldus Peter De Keyzer. “België doet het in Europa ook niet goed. We zijn momenteel bij de zwakkere landen. Onze overheidsschuld was relatief hoog. Wij stonden al wankel op onze benen voor de crisis. Nu krijgen we nog eens een extra klap. Nederland, Duitsland en Denemarken staan er beter voor.”

“Er wordt niet vanuit een Europese context geredeneerd”

Zal deze crisis het Europees gevoel versterken of ontstaat er een ‘ieder voor zich’- mentaliteit? “Ik zie toch reflexen van landen die voor zichzelf kiezen. Frankrijk bijvoorbeeld gaat haar eigen autofabrieken van Renault en luchtvaartmaatschappij Air France redden. Terwijl als je echt vanuit een Europese context redeneert, dan probeer je een aantal Europese luchtvaartmaatschappijen en aantal Europese autoproducenten te redden. Nu wordt er langs de nationale grenzen geredeneerd. Ik vrees dat dat een kiem zaait voor een meer verdeeld Europa,” Aldus De Keyzer.

By | 2020-05-26T17:45:17+02:00 mei 26th, 2020|De impact van corona op de economie, Dossiers|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment