“Ondanks de financiële steun, krijg ik mijn studies niet betaald “

Studente Laura* getuigt over haar situatie.

Als het gaat over kansarmoede, zijn studenten vaak een vergeten groepje. Dit jaar draait de Warmste Week rond het thema kansarmoede. Het ingezamelde geld wordt ingezet om projecten rond dat thema te ondersteunen. Door de huidige crisis krijgen studentenvoorzieningen alsmaar meer aanvragen voor financiële hulp.

Door Nina Van Staeyen en Verona Aquino

Uit cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat ongeveer 8 procent van de bevolking in een huishouden leeft met een inkomen onder de armoededrempel. Daardoor kunnen ouders hun kinderen niet zomaar alles geven.

Ook bij de dienst Financieel Welzijn van Karel De Grote Hogeschool merken ze het probleem. Medewerker Egon Huygen reflecteert over het aantal aanvragen dit semester. “Als ik de cijfers bekijk, zie ik een gigantisch verschil tegenover vorig jaar. We hadden tussen augustus en november 44 procent meer aanvragen voor een STUVO-toelage. In het begin van het academiejaar ontvingen we 123 procent meer aanvragen voor een voorschot op de studietoelage van de Vlaamse Overheid. En over het algemeen 71 procent meer aanvragen voor leningen. Dat is enorm.”

“We krijgen niet alleen meer aanvragen, studenten moeten ook langer wachten”

Egon Huygen, financieel welzijn KDG

“Door de toevloed van aanvragen hebben we spijtig genoeg nog maar 27 procent van de aanvragen voor een STUVO-toelage kunnen verwerken. Vorig jaar was dat 66 procent. We krijgen dus niet alleen meer aanvragen, studenten moeten ook langer wachten.”

Nena Claessens, medewerker studentenvoorzieningen van AP Hogeschool, bevestigt Huygens bewering dat het dit jaar drukker is dan de voorbije jaren. AP probeert de hulp die ze biedt zo laagdrempelig mogelijk te maken, want door de huidige crisis vragen meer studenten financiële hulp. “We zien dat aanvragen bij onze dienst van ‘uitleenlaptops’ gestegen zijn met 110 procent. Dat is enorm, maar wel een logische oplossing voor studenten die het zich niet kunnen permitteren om een laptop te kopen.”

Nena Claessens van STUVO AP

Moeilijke thuissituatie

 Ouders van studenten proberen de situatie vaak te verbergen voor hun kinderen. Sommige kinderen hebben niets door tot andere klasgenoten opmerkingen maken. Hogeschoolstudente Laura* (21) begreep de situatie pas later: “Wij hebben het thuis nooit erg breed gehad. Mijn mama is een alleenstaande moeder en met drie kinderen en maar één inkomen is het moeilijk om rond te komen. Het kindergeld maakte het leven al iets makkelijker, maar dat was natuurlijk niet genoeg. Mijn mama is altijd poetsvrouw geweest en die verdienen niet zo goed.” 

“In de lagere school zag ik dat iedereen nieuwe spullen kreeg. Anderen merkten ook dat mijn rugzak versleten was en lachten mij uit. Ik vroeg mijn moeder naar een nieuwe, maar het antwoord was ‘neen’. Als kind besef je niet waarom iedereen nieuwe spullen krijgt en jij niet. Uiteindelijk beloofde ze mij dat, zolang ik mijn best deed voor school, ik het volgende schooljaar een nieuwe boekentas kreeg. Ik weet dat ze zich ervoor schaamde en dat ze het hartverscheurend vond.“

Ook Thomas (21)* studeert aan de hogeschool. Hij groeide op in een moeilijke thuissituatie en merkte al snel dat er geldproblemen waren: “Thuis begonnen de geldproblemen toen ik ongeveer zes jaar oud was. Mijn papa was drugsverslaafd en toen hij veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van veertien maanden hebben we het huis moeten verkopen. Mijn mama werd een alleenstaande moeder met twee kinderen. Aangezien mijn papa het huis had beschadigd met een hamer werd het ook met enorm veel verlies verkocht. Uiteindelijk zijn we dan met vier man op het appartement van mijn oma gaan wonen, maar die situatie was niet houdbaar.” 

“Als kind besef je niet waarom iedereen een nieuwe rugzak heeft en jij niet”

Laura

De overheid steunt

Gelukkig biedt de overheid meerdere tools aan studenten zoals Laura* en Thomas*. De belangrijkste daarvan is STUVO. Gelukkig krijgen ze financiële hulp vanuit organisaties zoals de Studentenvoorziening.

Zonder die hulp zou Thomas* niet kunnen studeren: “Ik moet voor mijn jonger zusje zorgen waardoor ik niet veel kan gaan werken door tijdgebrek. Ik merk dat studeren op de tweede plaats komt.” “STUVO is een enorme hulp”, verzekert Laura. 

Ondanks haar moeilijke jeugd kan Laura* haar studies verder zetten en bouwen aan een betere toekomst: “Ik studeer ondertussen aan de hogeschool en ik kan niet klagen. Ik werk natuurlijk als jobstudent om mijn studies te betalen, maar zonder de ondersteuning vanuit de school had ik niet kunnen studeren. Ik zit niet op kot, dus die kosten heb ik gelukkig niet. Voor mij is STUVO een grote hulp. Ze zorgen ervoor dat de kosten van mijn schoolboeken en transportkosten gedekt zijn.”

 Ook Thomas* zet STUVO in het zonnetje: “Studeren is moeilijk omdat ik voor m’n kleine zus zorg en niet de kans heb om veel te gaan werken. Ik moest dit jaar bijna stoppen met studeren omdat ik het niet betaald kreeg, ondanks de hulp en ondersteuning die organisaties vanuit de school mij aanbieden. De studietoelage vanuit de overheid is ook een grote hulp natuurlijk, maar wat mij het meeste helpt, is het feit dat je het betalen van je studiegeld kan spreiden. Ik heb namelijk nooit een grote som geld ter beschikking, dus het helpt mij enorm dat ik dat kan splitsen.“

Claessens: “De massale aanvragen komen vooral van studenten die naar allerlei vormen van financiële ondersteuning zoeken. We proberen hulp aan te bieden voor iedereen, maar sommige studenten komen nu eenmaal niet in aanmerking. Aan de huidige energiecrisis merken we wel een positief kantje omdat het zo bespreekbaar is gemaakt voor iedereen. Studenten praten er opener over.”

*In dit artikel werden er schuilnamen gebruikt

By | 2022-12-22T09:31:45+01:00 december 22nd, 2022|Actua|0 Comments

About the Author: