#geefonseenstem: “Er moet een langetermijnplan op tafel komen”

Er circuleert een nieuwe hashtag op twitter: #geefonseenstem, verbonden aan een petitie om de aandacht te richten op het mentale welzijn van studenten. Al meer dan 23.000 studenten ondertekenden de petitie. “Sommige studenten gaan er volledig onderdoor,” aldus Rik Renard, mede-initiatiefnemer van #geefonseenstem. Joke Camelbeke, lector psychologie aan AP Hogeschool erkent de moeilijkheden voor de studenten.

Het begon al bij de eerste persconferentie van de veiligheidsraad, waarbij via een powerpoint werd uitgelegd in welke fases de maatregelen voor corona kunnen worden versoepeld. Tijdens die persconferentie werd gesproken over versoepelingen voor werkgevers en werknemers, voor lagere en middelbare scholen, voor kappers, voor contactberoepen, voor tweedeverblijvers, enz. Eigenlijk voor iedereen behalve voor studenten. Afstandsonderwijs blijft voor de rest van het academiejaar de norm, en examens zullen online of in grote ruimtes doorgaan.

Het ongenoegen bij studenten werd meteen duidelijk op Twitter. Rik Renard is mede-initiatiefnemer van #geefonseenstem. “Onze mailbox werd overstelpt door bezorgde studenten. In de eerste plaats is de mentale gezondheid van studenten het grootste probleem. Daarnaast zijn er veel bezorgdheden over financiële problemen die zijn ontstaan door corona. Ten slotte zijn er veel zorgen over het afstandsonderwijs en de examens. Velen maken zich zorgen over hun studiepunten.”

Langetermijnplannen

Van de ene dag op de andere moesten de professoren en lectoren een alternatieve methode zoeken om les te geven. Voor sommige vakken werd alles ‘zelfstudie’. Andere lesgevers proberen dan weer via streamingplatformen les te geven. Dat loopt niet altijd van een leien dakje. “De kwaliteit van de online lessen laat soms te wensen over. Dat zorgt voor extra stress bij studenten. Het is moeilijk om een goede structuur te behouden”, aldus Rik Renard.

“Er is ook geen uniformiteit tussen de verschillende faculteiten, laat staan tussen de verschillende instellingen. Iedereen pakt het op zijn eigen manier aan. Zo verloopt de communicatie bij de richting geneeskunde heel vlot, maar bij een andere faculteit van dezelfde universiteit niet.”

Tot nu toe kwam er weinig reactie  op de petitie van #geefonseenstem maar de initiatiefnemers blijven hoopvol. “Op 28 mei wordt een resolutie gestemd in de onderwijscommissie over de studiepunten. Ik hoop dat de conclusie zal zijn dat studenten dit jaar geen studiepunten kunnen verliezen. Misschien ben ik naïef en optimistisch en zal er voor dit jaar niet meer veel beslist worden. Maar het belangrijke is dat er een langetermijnplan op tafel komt, zodat er zeker naar volgend jaar toe oplossingen komen. De coronacrisis is nog niet voorbij.”

“Het is heel snel gegaan”

Joke Camelbeke is lector psychologie en studentenbegeleidster op AP Hogeschool. Zij erkent dat het voor de studenten momenteel niet gemakkelijk is: “We zijn heel snel van het klassieke onderwijs naar een digitaal onderwijs moeten overschakelen. Bij ons kregen de lectoren bijscholingen en webinars om alles digitaal te kunnen doen. We zijn in die eerste weken heel snel gegaan. De studenten waren niet meer mee. Iedereen deelt vanuit zijn kot taken en opdrachten uit, maar wij hebben als lectoren geen goed overzicht van de totale werkdruk die op de studenten valt.”

Camelbeke is het aanspreekpunt voor studenten en merkt dat heel wat nieuwe studenten haar sinds corona om hulp hebben gevraagd: “Ik maak me wel een beetje zorgen. Sommige studenten zijn eenzaam, zitten in slechte thuissituaties, missen hun vrienden en haken af. Wij doen echt ons best maar er wordt soms ook naast het net gevist. Wij schrokken ervan dat we een deel van de studenten niet konden bereiken omdat ze gewoon geen wifi of laptop hebben. Wij gaan er te snel van uit dat de meeste studenten thuis een internetverbinding hebben en een toestel om op te werken. Dat is niet het geval. We hebben via STUVO een vijftiental laptops ter beschikking gesteld en die waren direct weg. Enkele andere studenten hebben gevraagd om een rustige studieplek op campus Noord omdat het onmogelijk was voor hen om thuis te studeren.”

Een buis is niet erg?

Maar niet alleen ‘kwetsbare’ studenten voelen zich in het nauw gedreven. “Sommige studenten hebben alles wat ze nodig hebben om te slagen: een huis, een tuin, een computer, lieve ouders,… en toch kunnen zij zich ook slecht voelen. In de psychologie is alles individueel en is er niet altijd een causaal verband tussen de dingen. Soms zijn de meest kwetsbare studenten net degenen die het best hun plan kunnen trekken. En zijn de studenten die alles hebben om gelukkig te zijn, degenen die het mentaal moeilijk hebben.”

De examens zullen op AP Hogeschool grotendeels online verlopen. Studiepunten teruggeven bij een buis lijkt voor Joke Camelbeke geen optie. “Studenten vergeten soms wat wij allemaal doen achter de schermen. Hoe maak je een correct, mild, kort, wifi-ondersteund, niet-fraudegevoelig examen? Studenten hebben soms de indruk dat wij in de zon zitten, maar wij volgen al weken lessen om een goed alternatief examen te geven zodat het op de best mogelijke manier kan verlopen voor onze studenten. Mijn examen zal er alvast helemaal anders uitzien dan normaal, aangepast aan de situatie zodat de studenten een grote slaagkans hebben. Maar een buis verschonen, dat zal niet gaan.” Op 28 mei volgt er hopelijk meer duidelijkheid over de studiepunten.

By | 2020-05-22T13:25:17+02:00 mei 22nd, 2020|Actua|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment