Give us a like and we'll keep you in the loop.

Den Triangel is een Antwerpse wijkkrant die sinds maart 2008 meespeelt in het Antwerpse medialandschap. Studenten Journalistiek van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen maken de krant helemaal zelf, en zetten op die manier al hun eerste stappen in het beroepsleven.

Werken Noorderlijn gestart

Noorderlijn TV SAM

De werken voor de Noorderlijn zijn vandaag officieel gestart. In juni 2019 moet de nieuwe tramlijn het centrum verbinden met het noorden van de stad. Niet alleen een beter openbaar vervoer, maar ook meer veiligheid, vlotter verkeer en een gezelligere stad zijn het doel.

Tijdens de eerste fase wordt de Frankrijklei onder handen genomen. De heraanleg van de boulevard zal twee jaar in beslag nemen. Dat zal heel wat hinder met zich meebrengen, maar volgens Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis is er geen reden tot paniek.

“Antwerpen blijft bereikbaar”, verzekert Kennis. “Op de Frankrijklei zullen steeds twee keer twee rijstroken beschikbaar zijn. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van veilige doorgangen op de werf. Ook het openbaar vervoer blijft ten allen tijde beschikbaar.”

Autoluw Operaplein

Daarnaast beginnen vandaag ook de voorbereidende werken voor het nieuwe Operaplein. Het plein wordt een autoluwe plaats waar voetgangers en fietsers alle ruimte zullen krijgen. De auto’s, parkeerplaatsen en fietsenstalling boven de grond zullen verdwijnen.

In de plaats komt er een nieuwe ondergrondse parking voor 370 auto's en een ondergrondse fietsenstalling voor 300 fietsen. Die moeten voor extra parkeergelegenheid vlakbij het centrum van de stad zorgen. Verder wordt het bestaande premetrostation Opera ondergronds vernieuwd en uitgebreid. Daarbij is het nieuw paviljoen dat via koepels in het dak licht binnenlaat, het paradepaardje van het project.

De volledige planning van de werken van Noorderlijn wordt in het onderstaande filmpje nog eens uitgelegd.

De volledige planning van de werken van Noorderlijn