Give us a like and we'll keep you in the loop.

Den Triangel is een Antwerpse wijkkrant die sinds maart 2008 meespeelt in het Antwerpse medialandschap. Studenten Journalistiek van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen maken de krant helemaal zelf, en zetten op die manier al hun eerste stappen in het beroepsleven.

Vier mee met 500 jaar Reformatie

by <a href='https://dentriangel.smallteaser.com/user/joppepeeters' class='captionLink'>Joppe Peeters</a>
by Joppe Peeters

De Reformatie begint op 31 oktober aan haar vijfhonderdste jaargang, en de Evangelisch-Lutherse kerk in de Tabaksvest viert dat uitgebreid. Wat gebeurde er 500 jaar geleden dat zo herdacht moet worden? Den Triangel klopte, net als de hamer van Luther, op de poort van de kerk.

Op 31 oktober 1517, exact 499 jaar geleden, spijkerde Luther volgens de legende 95 verzen aan de deuren van de kerk vast. Al is dat nooit historisch bewezen. “Dat was zijn manifest waaruit de hele protestantse beweging is voortgekomen”, legt pastor Gijsbertus van Hattem uit.

Aflaten

De Lutherse Kerk is een stroming binnen de Christelijke Kerk. Van Hattem wil niet van een afsplitsing spreken. “Het was nooit de bedoeling van Luther om een nieuw geloof te stichten. Er waren slechts enkele gebruiken binnen de Kerk waartegen hij protesteerde. Veel meer dan dat is het niet.” Luthers grootste ongenoegen was de aflaathandel. Een aflaat was iets dat je kocht om je zonden kwijt te laten schelden. De rijken konden op die manier een plekje in het Koninkrijk van God ‘kopen’ en de armen bleven met hun schuld achter.

Het goede

Een ander belangrijk afwijkend standpunt van Luther betreft ‘het goede’. “Wie vertrekt vanuit zijn geloof in God, doet daarna vanzelf het goede”, vertelt de pastor. “Binnen de Katholieke Kerk lijkt het alsof je het goede enkel moet doen om je zonden te kunnen kwijtschelden. En ten slotte geloofde Luther dat enkel de Bijbel het echte woord van God is.”

“Voor onze vijfhonderdste jaargang organiseren we binnenkort enkele speciale diensten en we denken nog na over de invulling van een tentoonstelling. Daarnaast zijn we van plan een boom te planten in de stad in naam van onze kerk. Op 6 november volgt ons jaarlijkse reformatiefeest, dat nu een extra speciale editie wordt”, besluit een glunderende Van Hattem.