Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Den Triangel is een Antwerpse wijkkrant die sinds maart 2008 meespeelt in het Antwerpse medialandschap. Studenten Journalistiek van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen maken de krant helemaal zelf, en zetten op die manier al hun eerste stappen in het beroepsleven.

Stappers en Trappers

De verschillende fracties van de Antwerpse districtsraad nemen het tegen elkaar op over mobiliteit. Het gaat onder andere over het mobiliteitspact, de Antwerpse werf, de verkeersveiligheid en innovatie in het verkeer.

Hebben we voor een veilig centrum een autovrij centrum nodig, naar het Gentse voorbeeld?

Paul Cordy (N-VA): Ik zou erop willen wijzen dat het centrum in Gent niet zo autovrij is. De straten waar je met de wagen niet in kan zijn woonerven. Echt autovrij is dat niet, eerder autoluw. Autovrij kennen we tussen bepaalde tijdvensters op de Meir bijvoorbeeld. Tussen tien uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds kan je er hoe dan ook niet op met de auto. Maar ook in Antwerpen zijn we bezig met het woonervensysteem in de buurt van de Leien.

Anne Poppe (Groen): Je kan verkeer niet uitsluiten. Wij gaan uit van het STOP-principe. Stappers, trappers, openbaar vervoer en dan pas personenwagens. Maar de mentaliteit moet veranderen. Zelfs al zegt de stad dat ze de fiets promoten -wat al een gigantische vooruitgang is- zet men die modi toch nog te vaak naast elkaar.

De Antwerpenaar moet voorrang krijgen wanneer het aankomt op verplaatsing binnen de stad. – Sascha Luyckx (Sp.a)

Sascha Luyckx (Sp.a): Met STOP-principe is bijna iedereen akkoord. Met Sp.a zien we toch nog graag een voorrang voor Antwerpenaren. We willen vooral focussen op buurtparkeren en wijkcirculatie, zodat de inwoner van Antwerpen altijd op de eerste plaats komt als het op verplaatsing binnen de stad aankomt.

Nadine Peeters (PVDA): Ook al staat het in het bestuursakkoord, ik denk dat de voorrang aan de fietser een keuze is die de stad vandaag juist niet maakt. Er heerst nog altijd het idee dat de auto moet doorkunnen, zodat we daarna kunnen kijken naar fietssuggestiestroken. De meeste Antwerpenaren wonen buiten het centrum. We moeten een gezonde mix van maatregelen hebben waarbij we radicaal kiezen voor het STOP-principe.

  • Indruk van de moderator: Er heerst dus wel wat consensus over het wagengebruik in de stad. De auto heeft een plaats maar de nadruk op het STOP-principe moet absolute voorrang krijgen. Toch wil dat niet zeggen dat wagengebruikers een boeman zijn.

Zijn er voldoende alternatieven voor de auto?

Anne Poppe (Groen): Daar start de discussie. De alternatieven voor het wagengebruik zijn er niet. Alleszins zeker niet voldoende.

Christophe Wuyts (Open Vld): De alternatieven zijn er wel. Zaken zoals fietssuggestiestroken gescheiden fietspaden, fietspaden vanuit de stad, ik denk dat die werken. Die stimuleren de mentaliteitswijziging. Wat wel beter kan is de efficiëntie van De Lijn in de stad, voor een grootstad is ons openbaar vervoer een schande. We moeten dat met een stedelijk vervoersbedrijf in handen nemen, de lokale besturen -met hun expertise over de spelers binnen de stad- het laten regelen.

Dat zou sinds deze legislatuur in de vervoersregio zitten is zo’n vervoersbedrijf dan nog nodig?

Het idee dat de provincies het openbaar vervoer regelen is voorbijgestreefd. – Paul Cordy (N-VA)

Paul Cordy (N-VA): Dat klopt. In die vervoersregio is er een groter aandeel van de lokale besturen. Het idee dat de provincies het openbaar vervoer regelen is voorbijgestreefd.

Christophe Wuyts (Open Vld): Toch heb je dat vervoersbedrijf nodig, naar het Londense voorbeeld. Daar kan je met één pasje heel Londen doorreizen. Van een ferry op de Theems tot een metrorit. Als je dat in Antwerpen kan realiseren, stimuleer je pas die broodnodige mentaliteitswijziging.

Ik geloof niet in een raad van bestuur per stad voor De Lijn. – Jan Braeckmans CD&V

Jan Braeckmans (CD&V): Zo creëer je 24 baronieën. Ik geloof in synchronisatie, de zaken beter op elkaar afstemmen. Bovendien bestaat er al zo’n combinatieticket De Lijn-NMBS. Maar ik geloof niet in een raad van bestuur per stad. Je hebt ook mensen die met het openbaar vervoer tot in Turnhout moeten reizen, wie heeft daar dan bevoegdheid over?

Nadine Peeters (PVDA): In een van de dichtst bevolkte steden, is het niet normaal dat je een halfuur moet wachten op een tram of een bus. Die efficiëntie moet echt wel beter. Dat betekent meer middelen.

De Lijn zal niet langer de enige speler zijn anno 2020, kan je het openbaar vervoer laten regelen?

Christophe Wuyts (Open Vld): In de private sector is de mentaliteitswijziging er. Dat is het grote verschil met De Lijn. Zaken zoals de Poppy-wagens, Cloudbike, Swapfiets, komen de stad in geparadeerd omdat die bedrijven voelen dat er vraag naar is. Bovendien zijn het allemaal groene alternatieven aangezien we spreken over fietsen, elektrische wagens en CNG-wagens.

Paul Cordy (N-VA): Lijn-bashing is een nieuwe sport in Antwerpen. Denk De Lijn weg uit de stad en je vervoer draait dol. Het is goed dat privé-initiatieven het plaatje compleet maken. Zeker op momenten wanneer De Lijn niet optimaal kan functioneren, zoals tijdens deze werken.

Als je ziet dat gemeenten niets te zeggen hebben bij De Lijn, denk ik dat daar het probleem zit – Nadine Peeters (PVDA)

Nadine Peeters (PVDA): Het openbaar vervoer maakt deel uit van de publieke sector. Je moet er gewoon voor zorgen dat het functioneert. Als je ziet dat sommige trams en bussen niet meer rijden en dat sommige gemeenten daar niets te zeggen hebben, denk ik dat daar het probleem zit.

Jan Braeckmans (CD&V): De Lijn investeerde de afgelopen jaren vooral in infrastructuur en routes. De volgende investering zal moeten dienen om de frequentie te verbeteren. Bovendien kunnen private initiatieven dan een mooie aanvulling zijn. Je neemt de sneltram en kan meteen een Poppy naar je eindbestemming nemen bijvoorbeeld. Ideaal.

  • Indruk van de moderator: Tussen de lijnen door, zie je een meerderheid van de partijen pleiten voor de vervoersregio. De regeling van het openbaar vervoer ligt in de toekomst bij de steden en gemeenten. Bovendien is de private sector een aanvulling geen vervanging.

VERKEERSVEILIGHEID

Uit de mobiliteitsspecial van Het laatste Nieuws blijkt dat de fiets evenwel gevaarlijke overtredingen maakt, bijvoorbeeld smartphone gebruik tijdens het fietsen.

Nadine Peeters (PVDA): Ik denk dat het moet gaan over de situaties die de special aankaart. Niet zomaar de modi gaan viseren, dat lost niets op. Er zijn bovendien heel weinig ongevallen waarbij de fietser zit te tokkelen op de smartphone, zoals u aanhaalde.

Paul Cordy (N-VA): Nochtans zien we het afgelopen najaar twee van de drie fietsongevallen waarbij de fietser niet bezig was met het verkeer.

“De verkeersveiligheid is afgenomen in Antwerpen” – Sascha Luyckx (Sp.a)

Nadine Peeters (PVDA): Dus ze zijn niet dood door de infrastructuur maar door hun eigen toedoen? Volgens mij is het toch een auto die hen aanreed?

Sascha Luycx (sp.a): We zien dat de verkeersveiligheid is afgenomen de afgelopen jaren, discussiëren daarover is een non-debat. Zorg er dan voor dat de fietsinfrastructuur daarop inspeelt.

Paul Cordy (N-VA): Het is een feit dat het aantal fietsers in Antwerpen toeneemt. We moeten die dan ook meenemen in analyse.

Anne Poppe (Groen): We zijn effectief wel bezig met die verkeersveiligheid, als je kijkt naar het experiment met het conflictvrij kruispunt, zie je dat we die ongevallen niet zomaar voorbij laten gaan. Toch drukken we niet genoeg door, het gedeeltelijk conflictvrij maken is bijvoorbeeld flauwekul. Je wil echt niet de vrachtwagenchauffeur zijn die op het moment dat hij mag afslaan, iemand niet gezien heeft.

  • Indruk van de moderator: Een boeman aanduiden wil niemand. Het is alleszins aantoonbaar dat het aantal fietsers toeneemt In Antwerpen. Een veiligere situatie creëren is een must. Zowel voor fietsers als voor automobilisten.

Philippe De Backer van Open Vld stelde voor om de kilometerheffing te differentiëren waardoor je het vrachtverkeer stuurt, tijdens schooluren bijvoorbeeld. Een optie?

Christophe Wuyts (Open Vld): In straten waar er gigantisch veel fietsverkeer is moet je venstertijden inbrengen. Zodat je ervoor zorgt dat je zulke belangrijke assen niet belast met vrachtverkeer. Tijdens schooluren bijvoorbeeld.

Paul Cordy (N-VA): Een supermarkt moet wel leverbaar blijven bijvoorbeeld, anders vertrekt het en verliest de stad aan economisch aanzien. Je zal dan toch een heel slim logistiek systeem moeten vinden om dat te willen realiseren.

We moeten smartzones invoeren voor leveringen in Antwerpen- Jan Braeckmans (CD&V)

Jan Braeckmans (CD&V): Ik denk dat we daar vooral creatief mee moeten omgaan. Mobiliteitsfiscaliteit valt zeker te onderzoeken. Maar we moeten ambitieuzer zijn. We kijken bij personenvervoer naar randparkings, dat moet ook kunnen voor leveringen. We moeten smartzones aanleggen vanwaar er compactere distributie kan vertrekken binnen de ring.

Christophe Wuyts (Open Vld): Ik zie dagelijks een 3O-tal verschillende bestelwagentjes van verschillende maatschappijen aankloppen bij kantoorgebouwen aan de Singel. Dat is een verschrikking en geen slimme logistiek. Ik denk dat we die naar de rand moeten brengen en van daaruit laten vertrekken, het slim aanpakken. Zodat je niet 30 bestelwagentjes hebt maar slechts enkelen.

_Anne Poppe (Groen):_ Een ideaal systeem waar ecologie en economie hand in hand kunnen gaan.
  • Indruk van de moderator: Het fiscaal sturen van de logistiek in Antwerpen om de verkeersveiligheid te verbeteren is een optie. Toch zie je vooral de wil naar een compact en slim systeem, distributie vanuit één punt, de smart zones.

SCHONE LUCHT

Wat blijkt -na één jaar werking- precies het nu van de Lage Emissie-zone?

Anne Poppe (Groen): De lage emissie-zone is pure window-dressing. Er loopt een autostrade door de stad, die alles mag uitstoten wat ze wil, er mogen cruiseschepen aanmeren wie weet-ik-veel-wat uitstoten. Voer een LEZ-zone in, maar dan wel consequent. Nu -met de aanstaande Oosterweelwerken- zal het gevaarlijke havenverkeer zich niet meer mengen met het stadsverkeer.

We moeten de LEZ verstrengen – Jan Braeckmans CD&V

Christophe Wuyts (Open Vld): Dat is een oerconservatieve gedachte. Bovendien zal niet iedereen op fossiele brandstoffen blijven rijden. De LEZ-zone is een initiatief dat vooral richt op mentaliteitswijziging. De dieselwageneigenaar kan de stad niet meer in. Het logische gevolg is dat hij een groenere benzinewagen koopt, of zelfs een elektrische. Ik vind het verbazingwekkend dat groene partijen niet optimistisch willen denken over een elektrisch wagenpark in de toekomst.

Paul Cordy (N-VA): Je kan jezelf afvragen of elektrisch rijden überhaupt de toekomst is. Bovendien moet je niet alleen kijken naar de stad maar ook naar de autosnelwegen. Daarbovenop ga je ook snelle laadpalen nodig hebben. Je wilt als automobilist echt geen uur wachten om je voertuig op te laden.

Jan Braeckmans (CD&V): De realiteit is dat de LEZ een mentaliteitswijziging heeft voortgebracht. Dieselwagens en benzinewagens stelt de consument zo in vraag. “Is elektrische een duurzamere en bovendien ook economischere optie?” Wat we nu moeten doen is de LEZ verstrengen zodat, met de tijd, de verbrandingsmotoren er gewoon niet meer in komen. Tot slot evolueren we naar een deeleconomie. Binnenkort heeft niet langer iedereen een eigen wagen. De vraag zal zijn: ”Hoe ga ik me vandaag verplaatsen? Ik geraak er niet met de trein, ik zal een auto nemen.”

  • Indruk van de moderator: Algemeen zie je dat de LEZ een mentaliteitswijziging beoogt. Het zet een groene marktverandering in gang. Of een volledige elektrisering de oplossing zal bieden is onduidelijk. Alleszins meer is zeker een must.”