Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Den Triangel is een Antwerpse wijkkrant die sinds maart 2008 meespeelt in het Antwerpse medialandschap. Studenten Journalistiek van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen maken de krant helemaal zelf, en zetten op die manier al hun eerste stappen in het beroepsleven.

Hoe vervuild is de lucht in uw straat?

by ringland.be
by ringland.be

De resultaten van het CurieuzeNeuzen-luchtonderzoek zijn binnen. Bij bijna de helft van de meetpunten wordt de gezondheidsnorm voor de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) overschreden. Hoe zit het met de luchtvervuiling in uw straat?

Voor het CurieuzeNeuzen-luchtonderzoek werden er maar liefst 2000 meetpunten in en rondom de stad Antwerpen geplaatst. Bij maar liefst 45% van deze meetpunten werd de gezondheidsnorm voor de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) overschreden. De meetopstellingen, bestaande uit een bord en twee meetsensoren, maten de gemiddelde concentratie stikstofdioxide op die plaats.

Het waren vooral inwoners die thuis een meetpunt thuis, maar ook scholen, bedrijven en ziekenhuizen droegen hun steentje bij. Het project toont dan ook aan dat burgers zo kunnen meewerken aan een wetenschappelijk onderzoek dat relevante informatie oplevert.

De resultaten tonen hoe de luchtkwaliteit sterk kan variëren van straat tot straat, en van wijk tot wijk. In de Triangelbuurt is er vooral sprake van vervuiling in de Lange Nieuwstraat en de Frankrijklei. Autoluwe zones zoals de Meir kampen niet met dat probleem.
Het onderzoek bracht ook heel wat belangrijke street canyons aan het licht. Dat zijn straten waar er veel (sluip)verkeer is die daarvoor nog onder de radar bleven.

Uniek project

Het is de eerste keer dat er in Antwerpeneen burgerwetenschapsproject op zo’n grote schaal werd uitgevoerd. Om dit onderzoek te realiseren werkte Ringland Academie, de studiedienst van burgerbeweging Ringland, samen met professoren van de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Professoren Filip Meysman (VUB) en Roeland Samson (UA) stonden in voor de wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek.

Benieuwd naar de luchtkwaliteit in uw straat? Bekijk de resultaten hier.