Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Den Triangel is een Antwerpse wijkkrant die sinds maart 2008 meespeelt in het Antwerpse medialandschap. Studenten Journalistiek van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen maken de krant helemaal zelf, en zetten op die manier al hun eerste stappen in het beroepsleven.

Den Botaniek: Een plaats van natuur, zelfs in de winter

David Hanny (20) is een Erasmusstudent uit Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk, die voor een semester aan de AP hogeschool komt studeren. Hij geeft zijn kijk op Antwerpse '“issue's'” , onder andere De Botanische Tuin.

In de botanische tuin van Antwerpen vind je 200 verschillende planten. De vraag die dikwijls opkomt, is hoe die planten onderhouden worden wanneer het kouder wordt.

by David Hanny
by David Hanny

Den Botaniek aan de Leopoldstraat is een rustige, groene oase aan de rand van het drukke winkelgebied van Antwerpen. Wanneer je er bent, lijkt het net of je een stedelijke jungle binnengaat. Er zijn verschillende soorten bomen, bloemen, grassen en zelfs cactussen. Als het weer goed is, gaan studenten en toeristen massaal naar de tuin om er te studeren of om er gewoon te gaan liggen en te genieten van de omgeving. Ook kan je rustig door het park wandelen en de immense hoeveelheid verschillende planten verkennen.

Overleven in de winter

Wat gebeurt er met dit wonder van de natuur in de winter, wanneer het weer kouder wordt? Volgens Tom Peeters neemt de stad Antwerpen een aantal verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat de planten overleven. “We verplaatsen onze verzameling cactussen en vergelijkbare planten in de serre wanneer het kouder wordt”, zegt hij. De serres bevinden zich aan de noordkant van de tuin. “Andere gevoelige planten zoals Gunnera's of Myrtus zijn bedekt en omwikkeld met folie en doeken.” Peeters vertelt verder dat de overgebleven bomen, struiken en kruidenplanten perfect kunnen omgaan met het lokale klimaat en de kou zonder problemen overleven.

De stad moet er dus mede voor zorgen dat een deel van de planten niet sterft. Hoe exotisch Den Botaniek ook lijkt en is, de meeste planten zijn gewend aan het klimaat van Antwerpen en kunnen zonder problemen een koude winter overleven. Hierdoor is de tuin het hele jaar door een natuurlijke attractie.

Onopvallend, maar divers

De tuin mag dan wel verborgen zijn achter een onopvallend en weinig stijlvolle hek, maar het bevat een verzameling van meer dan 2000 verschillende planten - waaronder verschillende soorten magnolia's en een ginkgo-boom. Er zijn ook 2 vijvers met respectievelijk een verscheidenheid aan vissen en verschillende soorten kikkers. Den Botaniek ligt in het centrum van Antwerpen, maar het voelt zeker niet als een stedelijke hotspot. Het is een plek om te ontsnappen, te kalmeren en te genieten van de natuur.

Oorspronkelijk was de botanische tuin gebouwd voor medische doeleinden. Toen de Leopoldstraat in 1826 werd geopend, deed het nabijgelegen ziekenhuis in Sint-Elisabeth dikwijls een beroep op enkele geneeskrachtige planten van de tuin. Zelfs nu nog zijn er planten in de tuin met medicinale eigenschappen, volgens Tom Peeters, de verantwoordelijke van Den Botaniek.

Original Text

The botanical garden of Antwerp is the home over 2000 different plants. What happens with these plants when the weather gets colder?

The botanical garden at the Leopoldstraat is is a calm, green oasis on the edge Antwerp’s busy shopping district. Being there feels like entering in an urban jungle. There are different kinds of trees, flowers, grasses and even cacti. When the weather is good, students and tourists make their way to the garden to study or just lie down and enjoy the environment. Others prefer to stroll around the park and explore the immense amount of different plants.

Surviving the winter

So what happens with this relict of nature in Winter, when the weather gets colder? According to Tom Peeters, who is responsible for the garden, the city of Antwerp takes a set of different measures to ensure, the plants survive. “We move our collection of cacti and similar plants inside the greenhouse when it becomes colder”, he says. The greenhouses is located directly on the northern side of the garden. “Other sensible plants such as Gunnera’s or Myrtus are covered and wrapped with foil and cloth.” The remaining trees, shrubs and herb plants can deal with the local climate and survive the cold without problems, Peeters says.

So the city may have to prevent some of the plants from dying. But as exotic as the botanical garden seems, most of the plants are used to the climate of Antwerp and can survive a cold winter without a problem. This makes the garden a natural attraction all year round.

Inconspicuous, but diverse

The garden may be hidden behind an inconspicuous fence but it houses a collection of over 2000 different plants - including different types of magnolias and a ginkgo tree. There’s also a pond with a variety of fish in it and a second one housing different frogs. Den Botaniek lies directly in the center of Antwerp but it certainly doesn’t feel like an urban hotspot. It’s a place to escape, calm down and enjoy nature.

Originally, the botanical garden was built for medicinal purposes. When the Leopoldstraat was opened in 1826 nearby Sint-Elisabeth hospital used it to grow a large variety of plants for medicine. Even today, there are plants in the garden with medicinal properties according to Tom Peeters.