Give us a like and we'll keep you in the loop.

Den Triangel is een Antwerpse wijkkrant die sinds maart 2008 meespeelt in het Antwerpse medialandschap. Studenten Journalistiek van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen maken de krant helemaal zelf, en zetten op die manier al hun eerste stappen in het beroepsleven.

Campagne Lage-EmissieZone gestart

by <a href='https://dentriangel.smallteaser.com/user/elvira.vanduuren' class='captionLink'>Elvira Van Duuren</a>
by Elvira Van Duuren

Dat de Antwerpse lucht vervuild is, weten we jammer genoeg allemaal. Daarom zullen de Antwerpse binnenstad en Linkeroever vanaf 1 januari 2017 lage-emissiezones (LEZ) worden. Om dat in te burgeren, huldigde schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud vandaag het eerste vooraankondigingsbord in op de Straatsburgbrug in Antwerpen. Wat is die LEZ juist? Een update. 

Met een lage-emissiezone of LEZ bedoelen we een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Door dergelijke auto’s uit de binnenstad te bannen, moet de luchtkwaliteit verbeteren. Elke stad mag vrij kiezen waar er een LEZ komt en vanaf wanneer. De zones krijgen speciale verkeersborden.

Duidelijkheid

Antwerpen is de eerste Belgische stad die zo’n LEZ gepland heeft. Om dat bekend te maken onder de bevolking, werd vandaag het eerste aankondigingsbord al geplaatst op de Straatsburgbrug in Antwerpen. “We willen vooral duidelijk zijn, daarom plaatsen we de aankondigingsborden op elk kruispunt voor het begin van de zone. Bestuurders van voertuigen die niet binnen mogen, hebben zo de mogelijkheid om de zone alsnog te vermijden”, verklaart Nabilla Ait Daoud.

by <a href='https://dentriangel.smallteaser.com/user/elvira.vanduuren' class='captionLink'>Elvira Van Duuren</a>
by Elvira Van Duuren

De komende weken zullen er op 58 plaatsten vooraankondigingsborden geplaatst worden. De verkeersborden die de LEZ aanduiden, worden in januari 2017 geplaatst.

Toelatingsvoorwaarden

“Voor de toelating van een voertuig baseren we ons op de Euronorm. Hoe hoger de Euronorm, hoe schoner het voertuig is”, legt de schepen van Leefmilieu uit. Voertuigen die op benzine of LPG rijden, moeten minstens Euronorm 1 hebben. Dieselvoertuigen moeten de Euronorm 4 of hoger hebben.

by <a href='https://dentriangel.smallteaser.com/user/elvira.vanduuren' class='captionLink'>Elvira Van Duuren</a>
by Elvira Van Duuren

De controle zal gebeuren door middel van camera’s met nummerplaatherkenning. Een voertuig dat niet aan de Euronorm voldoet en toch de zone binnenrijdt, zal beboet worden.

Uitzonderingen

Sommige voertuigen, die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen toch de lage-emissiezone inrijden. Dat geldt bijvoorbeeld voor voertuigen met een vrijstelling, zoals een aangepaste auto van mensen met een handicap. Men kan ook, tegen betaling, een tijdelijke toelating aanvragen. De prijs hiervan varieert naargelang het type voertuig en de duur van de toelating. Tot slot is er nog de LEZ-dagpas. Die is er voor auto's die niet aan de normen voldoen, en ook niet in aanmerking komen voor een vrijstelling of tijdelijke toelating. Liefhebbers kunnen de dagpas maximaal acht keer per jaar aankopen.

Buiten de LEZ zullen park-and-ride parkings voorzien worden, waar bezoekers van de stad hun voertuig gratis kunnen parkeren. Ze kunnen dan het openbaar vervoer nemen om naar de binnenstad af te reizen.

Benieuwd of uw voertuig aan de toelatingsvoorwaarden voldoet? Surf dan naar www.slimnaarantwerpen.be/LEZ