Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Den Triangel is een Antwerpse wijkkrant die sinds maart 2008 meespeelt in het Antwerpse medialandschap. Studenten Journalistiek van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen maken de krant helemaal zelf, en zetten op die manier al hun eerste stappen in het beroepsleven.

Bourla van de 21ste eeuw

Erfgoedconsulent Rudy de Graef over de modernisering van de Bourlaschouwburg

© Toneelhuis  — by Eline Schaerlaecken
© Toneelhuis  — by Eline Schaerlaecken

De Bourla in Antwerpen is een van de belangrijkste en mooiste theaters van Vlaanderen. De historische toneeluitrusting van het gebouw is uniek in Europa en zijn erfgoedwaarde moet koste wat kost behouden worden. De modernisering van de Bourla is dan ook een heuse uitdaging. “Het beeld dat mensen nu hebben van de Bourla, zal volledig overeind blijven”, zegt erfgoedconsulent Rudy De Graef.

De Bourlaschouwburg in Antwerpen is aan vernieuwing toe. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van het hedendaagse theater. Na jaren plannen, discussiëren en veel nadenken is er een masterplan voor de modernisering uit de bus gekomen. “Er zullen heel wat zaken gemoderniseerd en gerestaureerd worden. Maar het beeld dat mensen nu hebben van de Bourla, zal volledig overeind blijven.”

Gunstig advies

De dienst Onroerend Erfgoed van de Vlaamse gemeenschap gaf een gunstig advies over het masterplan. Daarbij hoort ook een hele lijst aan bemerkingen. “Er zijn heel wat elementen van grote waarde aanwezig in het gebouw. Wij vragen dat die behouden blijven. Men kan niet zomaar beginnen graven aan het podium bijvoorbeeld. Daaronder zit een gigantische houten constructie onder die eerst naar omhoog getakeld moet worden. Natuurlijk stellen we ons de vraag of dat gaat lukken. Die zaken worden onderzocht tijdens bijkomend stabiliteitsonderzoek.”

Modernisering

Men wil de technieken voor het theater zelf moderniseren. Of meer zelfs: men wil ze integreren in de oude technieken zodat die werkzaam kunnen blijven. “Heel veel van die dingen hebben dus te maken met flexibiliteit. Zo zal men ook de vloer onder de stoelen op een soort van liftconstructie zetten zodat een deel ervan in de grond kan verdwijnen en er ruimte is voor een extra stuk podium. Er gaan dus wel drastische dingen veranderen, maar je zal er een beter theater aan overhouden.”

by Eline Schaerlaecken
by Eline Schaerlaecken

Ook meer zitplaatsen staan op de planning. “Momenteel is het echt een zware opgave om in de Bourla naar theater te gaan kijken. De stoelen zijn niet comfortabel en velen zijn slecht geplaatst waardoor je weinig van het podium kan zien. Door dat probleem aan te pakken, wil men de kwaliteit van het theater verhogen.”

Fouten herstellen

De modernisering heeft ook veel te maken met de voorgaande verbouwingen. “De reeds uitgevoerde verbouwingen hebben een soort verschraling met zich meegebracht. Er zijn een aantal elementen die men terug gaat wegnemen. Op die manier gaat men wel vernieuwen maar tegelijkertijd ook meer in de richting van het oorspronkelijke ontwerp.”

Beheersplan

Er wordt naast het masterplan ook een beheersplan opgesteld. Daarin wordt in detail het hele gebouw opgemeten, gefotografeerd en beschreven. Ook wordt er bepaald welke stukken erfgoedwaarde hebben. “We gaan er vanuit dat alles op een nauwkeurige manier wordt neergeschreven in het beheersplan. Dat er erfgoedstukken beschadigd zouden worden, is dan bijna onmogelijk. Dat betekent ook dat als er iets zou gebeuren, we al het materiaal in handen hebt om het te reconstrueren. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Stel dat er een werk van Rubens zou hangen en dat opbrandt, kan je niet aan Rubens vragen om dat opnieuw te schilderen natuurlijk (lacht). De hele fragiele zaken zullen indien nodig, ook in veiligheid gebracht worden.”

Financiering

De volledige kost om dit Masterplan te realiseren worden geschat op 65 à 70 miljoen euro. “De grote kost hier zal niet de restauratie, maar de integratie van de nieuwe technieken zijn. Natuurlijk kost het ook heel wat om ervoor te zorgen dat de erfgoedstukken op een correcte manier terug geplaatst kunnen worden.” Om de financiering van dit project rond te krijgen worden gesprekken gevoerd tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid.

“Wij zijn nooit vragende partij voor zulke veranderingen. Maar we proberen altijd op een proactieve manier mee te denken en te kijken wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast proberen we ook de erfgoedwaarden die er zijn, te beschermen. We vormen een soort van klankbord om te zeggen wat kan en wat niet”, zegt De Graef.